สล็อตออนไลน์ คลัง แจง ยังไม่ถึงเวลาปรับลดภาษีแก้น้ำมันแพง ชี้ ราคาปลีกยังใกล้เคียงชาติอาเซียน

สล็อตออนไลน์ คลัง แจง ยังไม่ถึงเวลาปรับลดภาษีแก้น้ำมันแพง ชี้ ราคาปลีกยังใกล้เคียงชาติอาเซียน

สล็อตออนไลน์ คลัง แจง ยังไม่ถึงเวลาปรับลดภาษีแก้น้ำมันแพง ชี้ ราคาปลีกยังใกล้เคียงชาติอาเซียนวันนี้ 18 ต.ค. 2564 กระทรวงการคลังชี้แจง ปัญหาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอยู่ที่ 83.53 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจาก COVID-19 ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศวันที่ 18 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 28 บาทต่อลิตร ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี (มกราคม 2564)

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลของไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกันแล้วพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ระดับใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ (สิงคโปร์ ลิตรละ 53 บาท สปป. ลาว ลิตรละ 31.50 บาท กัมพูชา ลิตรละ 30.24 บาท ฟิลิปปินส์ ลิตรละ 28.69 บาท เมียนมา ลิตรละ 26.95 บาท และมาเลเซีย (ผู้ส่งออกน้ำมัน) ลิตรละ 17.42 บาท)

เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น รัฐบาลจึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและมีสภาพคล่องพร้อมดำเนินการ โดยได้มีการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 1.99 – 4.16 บาทต่อลิตร รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการให้มีการปรับลดค่าการตลาดลงด้วย กล่าวคือ การใช้กลไกดังกล่าวมีความพร้อมและเพียงพอต่อการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายใต้บริบทปัจจุบันได้

ในส่วนประเด็นการปรับลดภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะใช้กลไกดังกล่าวในขณะนี้ เนื่องจากการจัดเก็บของภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับราคาพลังงาน แต่มีวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

อย่างไรก็ดี ในอดีตมีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาภาระของประชาชน เนื่องจากในขณะนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้น หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น รัฐบาลอาจพิจารณามาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนต่อไป

ศาลอุทธรณ์ พังงา สั่งคุก อดีต อบต. อนาจารเด็ก 12 50 ปี

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ฉาว เมื่อ ก.ค. 2562 นายศุภศักดิ์ โภคบุตร อดีตนายกอบต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปรากฏในคลิปกำลังลวนลามล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงชันป.6 วัย 12 ปี (ณ ขณะนั้น) ในรถ แพร่กระจายทั่วโลกออนไลน์ โดยอ้างกับเด็กว่าทำไปเพราะคำแนะนำของแพทย์จีนเพื่อรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

ที่น่าตกใจคือทางผู้ใกล้ชิดของผู้บริหารอบต.ดังกล่าว ออกมายืนยันว่าชายคนนี้เคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ 12-14 ปีมาแล้วหลายคน แต่ไม่สามารถเอาผิดได้เนื่องจากเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ และทีมของผู้บริหารอบต.ได้มาเคลียร์กับครอบครัวเด็กเพื่อขอให้ลบคลิปเจ้าปัญหาทิ้งเสีย

เมื่อวันที่ 24ธ.ค. 2563 ศาลชั้นต้นจังหวัดพังงา ได้พิพากษา ว่า จำเลยมีความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน รวมกระทงความผิด 94 กรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ลงโทษจำคุกจำเลย 324 ปี 3 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงให้ลงโทษจำคุกจำเลย 50 ปี รวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้ง 2คน คนละ1ล้านบาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายที่3เป็นเงิน 5 แสนบาท รวมเงินที่ต้องชดใช้ 2.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21เม.ย. 63) เป็นต้นไป

ล่าสุดวันนี้ 18 ต.ค. 2564 มีรายงานว่า เมื่อ 14 ต.ค. 2564 ศาลจังหวัดพังงา ชั้นอุทธรณ์ ได้อ่านคำพิพากษา ยกฟ้องความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีโดยขู่เข็ญโดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง(เดิม)ตามคำฟ้องข้อ 1.2 1.4 1.6 1.8 และ1.10 กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินแต่ละจำนวนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 เมษายน 2563)ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ของต้นเงินแต่ละจำนวนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นต้นไปจนกว่าจำเลย จะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสาม

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564นั้น ถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใดก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามคำขอ ส่วนโทษและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

อีกหนึ่งความเห็นที่ให้มุมมองเกี่ยวกับการรีวิวไว้น่าสนใจ “คุณเข้าใจผิดระหว่าง user review กับ sponsor review หรือเปล่าครับ user review คือการที่เข้าไปใช้บริการแล้วเอาสิ่งที่ได้รับมาจากการใช้บริการมานำเสนอโดยคุณจ่ายเงินเอง ถ้าคุณไปใช้บริการแล้วทางร้านจ่ายเงินให้คุณรีวิวนั่นคือ sponsor review ครับ ถ้าต้องการแบบนี้ควรแจ้งทางร้านตั้งแต่ทีเเรกนะครับ”

แอดมินกลุ่มแถลงขอโทษ ยันไม่มีนโยบายแบนร้านไหน อ้างอิงจากเว็บไซต์ Kapook.com หนึ่งในแอดมินของกลุ่มขอทาน ฟรี ได้ออกแถลงการณ์และบอกว่า ทางกลุ่มต้องขออภัยทางร้านด้วย ในฐานะเจ้าของกลุ่ม หลังทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และยืนยันว่าทางกลุ่มไม่ได้มีนโยบายแบนร้านใด ๆ หรือชักชวนให้สมาชิกแบนร้านหรือข่มขู่ร้าน ยกเว้นแต่เป็นความประสงค์ของร้านที่ไม่ต้องการให้รีวิว สล็อตออนไลน์