วิวัฒนาการของการศึกษาและนวัตกรรมในอินเดีย

วิวัฒนาการของการศึกษาและนวัตกรรมในอินเดีย

การศึกษาและสิทธิในการศึกษาเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญของพลเมืองในประเทศของเรา เด็กที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปีจำเป็นต้องได้รับการศึกษา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้รับเอกราช อินเดียสามารถเพิ่มอัตราการรู้หนังสือได้ถึงเกือบ 75% นอกจากนี้ยังมีการศึกษาระดับประถมศึกษามากขึ้นกว่าเดิมมีการพูดและเขียนมากมายเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการขาดการเข้าถึง เราไม่

ยอมรับว่าเรามาไกลในการทำให้ประเทศของเราก้าวหน้าผ่าน

การศึกษา เราเป็นประเทศเดียวที่มีความต้องการทักษะภาษาอังกฤษสูง พลเมืองของเราพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาและมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาขององค์กรและธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ระบบการศึกษาของเราทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกของการศึกษา ซึ่งหมายความว่าเราคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา ความรู้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเป็นข้อได้เปรียบเหนือคนสัญชาติอื่นเมื่อต้องการการศึกษาระดับสูงหรืองาน

ระบบการศึกษาของเราส่งเสริมเทคโนโลยีเช่นกัน เราไม่เพียงรับประกันว่าเด็ก ๆ จะเข้าใจและรู้จักเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย โรงเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์แบบ 1:1 และใช้เทคโนโลยีในการสอนเช่นกัน การฉายภาพ ชั้นเรียนออนไลน์ การเข้าถึงการบ้านทางออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยียอดนิยมที่คล้ายกันกำลังทำให้นักเรียนและผู้ปกครองขยายขอบเขตทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ช่วยให้เด็กและผู้ปกครองติดตามข่าวสารล่าสุดและยอมรับเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกไม่นานโรงเรียนทุกแห่งจะเป็นดิจิทัล

แม้ว่าอินเดียดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในประเด็นทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การศึกษาก็มีความสมดุลกับดิจิทัล กิจกรรมทางกาย และเนื้อหาที่มีคุณภาพ คณะกรรมการของรัฐหลายแห่งรวมถึงคณะกรรมการกลางได้รับรองว่าหนังสือเรียนและบทเรียนที่เด็ก ๆ เรียนรู้ในห้องเรียนนั้นทันสมัยเช่นกัน พวกเขาทำให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเรื่องราวที่ทำให้คนรุ่นต่อไปมีความคิดกว้างไกลและไม่ จำกัด เฉพาะศาสนาหรือความคิดที่ล้าสมัย เป็นการทำให้เด็กเคารพซึ่งกันและกันดีขึ้นและยอมรับข้อบกพร่องของกันและกัน เป็นความพยายามที่จะทำให้การศึกษามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่าแค่เป็นดิจิทัล

เมื่อไม่นานมานี้ เราพบว่าเด็กถูกกดดันอย่างหนัก ระบบการศึกษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้ปกครองยังแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อเห็นลูกๆ ตกอยู่ภายใต้ความเครียดและออกมาตรการรุนแรงเพื่อปลดปล่อยความเครียดนั้น ในรัฐมหาราษฏระ ตอนนี้เราอนุญาตให้เด็กทุกคนเข้าเรียนในชั้นเรียนและได้รับการเลื่อนชั้นเข้าเรียนจนถึงเกรด 9 สิ่งนี้ดีและไม่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก การศึกษานั้นได้รับจากผู้ปกครองและในทางกลับกันเด็ก ๆ พวกเขาเรียนรู้แต่พวกเขาไม่ได้เอาจริงเอาจัง การแข่งขันเป็นวิธีที่จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับกระบวนการศึกษาและช่วยให้ความจำของพวกเขาคมชัด กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และการสำรวจจิตใจ ความหลงใหลของครูในการสังเกตของเรายังนั่งเบาะหลังซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก

ในทางกลับกัน มีครูที่กระตือรือร้นที่รณรงค์ด้วยวิธีเล็กๆ 

ของตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวม พวกเขาสนับสนุนให้เด็กๆ อ่านหนังสือ เข้าชั้นเรียนฝึกร่างกาย และแสดงความคิดเห็นของพวกเขาอย่างไม่สะทกสะท้าน ความพยายามในระดับปัจเจกเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและตัวเด็กอย่างแท้จริง

เราต้องชื่นชมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในกระบวนการนำการศึกษาที่ดีขึ้นมาสู่คนรุ่นหลังอย่างรวดเร็ว พวกเขามีความรู้ในทุกสิ่งก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียน ตอนนี้มันกลายเป็นความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ที่เด็ก ๆ ในปัจจุบันมี ซึ่งต้องขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ขอวิงวอนให้สถาบันการศึกษา ครู และผู้ปกครองทุกแห่งสนับสนุนให้บุตรหลานของตนศึกษาอย่างจริงจังโดยไม่กดดันความก้าวหน้าของตน ความก้าวหน้าไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในบัตรรายงาน แต่เป็นทักษะทางสังคมและทางปัญญาและการนำไปใช้ในระดับบุคคล การชื่นชมเด็ก ๆ ในทุกสิ่งที่พวกเขาทำและการถ่ายทอดความผิดพลาดของพวกเขาเพื่อเรียนรู้ไป ๆ มา ๆ คือสิ่งที่จะทำให้อินเดียเป็นประเทศที่มีทักษะสูงและมีความศิวิไลซ์

ข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกับเทคโนโลยียุคใหม่อื่นๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ กำลังเป็นที่ฮือฮาในทศวรรษนี้ สำหรับทั้งผู้ออกใบอนุญาตและผู้ออกใบอนุญาต สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเข้าใจมุมมองของผู้บริโภค

“เป็นยุคที่เจ้าของแบรนด์ทำตามกฎที่ตั้งไว้และแบรนด์ของพวกเขาก็อยู่นิ่งๆ ไปเสียแล้ว ทุกวันนี้ ผู้บริโภคคือศูนย์กลางของทุกการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ และเจ้าของแบรนด์จำเป็นต้องใส่ใจกับเรื่องนี้” Maura ReganประธานLIMAอธิบาย

Bitcoin คือองค์ประกอบของมนุษย์ที่คาดเดาไม่ได้ในรูปแบบของการติดฉลากหลอกลวงและการหลอกลวง เทคโนโลยีที่สนับสนุนทุกอย่าง ปราศจากโฆษณาเกินจริงและหลอกลวง น่าเชื่อถืออย่างน่าประหลาดใจ

Credit : ufabet