เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์

หลุมดำที่อยู่ตรงกลางอาจซ่อนตัวอยู่ในกระจุกดาว

หลุมดำที่อยู่ตรงกลางอาจซ่อนตัวอยู่ในกระจุกดาว

การเคลื่อนที่ของพัลซาร์บอกใบ้ถึงแหล่งของแรงโน้มถ่วงสูงเป็นพิเศษใน 47 Tucanae หลุมดำที่มีน้ำหนักปานกลางอาจมีอยู่จริง นักดาราศาสตร์กล่าวว่าสัญญาณของหลุมดำที่มีมวลประมาณ 2,200 เท่าของดวงอาทิตย์ได้ถูกตรวจพบที่ใจกลางกระจุกดาว 47 Tucanae หากได้รับการยืนยัน การค้นพบนี้อาจบ่งบอกถึงหลุมดำประเภทใหม่ หลุมดำที่ขาดแคลนก๊าซ Bülent Kiziltan จาก...

Continue reading...